Dokumenta

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2021. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
08.01.2021 12.02.2021 05.03.2021 02.04.2021   03.06.2021 02.07.2021 09.08.2021 03.09.2021 05.10.2021 03.11.2021  
12.01.2021 17.02.2021 04.03.2021 05.04.2021 11.05.2021   05.07.2021 (2) 10.08.2021 06.09.2021 06.10.2021 04.11.2021  
15.01.2021
18.02.2021 08.03.2021 16.04.2021 12.05.2021   06.07.2021 03.08.2021 09.09.2021 07.10.2021 18.11.2021  
19.01.2021   16.03.2021 20.04.2021 14.05.2021   09.07.2021 13.08.2021 23.09.2021 21.10.2021 22.11.2021  
27.01.2021   17.03.2021 29.04.2021 18.05.2021     23.08.2021   26.10.2021 23.11.2021  
26.01.2021   26.03.2021   25.05.2021     25.08.2021     24.11.2021  
 
        26.05.2021           25.11.2021  
        28.05.2021              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2020. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2020 03.02.2020 16.03.2020 01.04.2020 05.05.2020 15.06.2020 08.07.2020 07.08.2020 02.09.2020 01.10.2020   07.12.2020
16.01.2020 04.02.2020 17.03.2020 03.04.2020 21.05.2020 16.06.2020 17.07.2020 17.08.2020 03.09.2020 02.10.2020 13.11.2020 08.12.2020
17.01.2020 06.02.2020 18.03.2020 06.04.2020 22.05.2020 17.06.2020 20.07.2020 19.08.2020 08.09.2020 08.10.2020 19.11.2020 25.12.2020
20.01.2020 13.02.2020 20.03.2020 07.04.2020   18.06.2020 21.07.2020 20.08.2020 09.09.2020 09.10.2020 20.11.2020 15.01.2021
21.01.2020 14.02.2020 23.03.2020 16.04.2020     22.07.2020     30.10.2020 27.11.2020 08.01.2021
23.01.2020 20.02.2020 24.03.2020 23.04.2020               12.01.2021
 
    26.03.2020 24.04.2020                
      28.04.2020                
      29.04.2020                
      30.04.2020                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2019. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2019. 01.02.2019. 01.03.2019. 01.04.2019. 03.05.2019. 03.06.2019 01.07.2019 01.08.2019 02.09.2019 01.10.2019 06.11.2019 02.12.2019
04.01.2019. 06.02.2019. 04.03.2019. 02.04.2019. 07.05.2019. 05.06.2019 02.07.2019 06.08.2019 03.09.2019 04.10.2019 07.11.2019 09.12.201
11.01.2019. 11.02.2019. 06.03.2019. 03.04.2019. 08.05.2019. 11.06.2019 03.07.2019 08.08.2019 05.09.2019 09.10.2019 08.11.2019 11.12.2019
16.01.2019. 13.02.2019. 07.03.2019. 11.04.2019. 09.05.2019. 12.06.2019 04.07.2019 12.08.2019 06.09.2019 18.10. 2019 12.11.2019 12.12.2019
17.01.2019. 14.02.2019. 08.03.2019. 15.04.2019. 10.05.2019. 17.06.2019 09.07.2019 13.08.2019 10.09.2019 16.10.2019 18.11.2019 16.12.2019
18.01.2019. 18.02.2019. 11.03.2019. 16.04.2019. 13.05.2019. 20.06.2019 10.07.2019 15.08.2019 16.09.2019 22.10.2019
20.11.2019
17.12.2019
21.01.2019. 21.02.2019. 18.03.2019. 19.04.2019. 17.05.2019. 21.06.2019 16.07.2019 16.08.2019 17.09.2019 23.10.2019 21.11.2019 18.12.2019
22.01.2019. 22.02.2019. 19.03.2019. 23.04.2019. 22.05.2019. 24.06.2019 17.07.2019 20.08.2019 18.09.2019 25.10.2019 27.11.2019 26.12.2019
24.01.2019. 26.02.2019. 25.03.2019. 24.04.2019. 23.05.2019. 25.06.2019 18.07.2019 21.08.2019 20.09.2019 29.10.2019   27.12.2019
25.01.2019. 28.02.2019. 27.03.2019. 25.04.2019. 24.05.2019. 26.06.2019 22.07.2019 29.08.2019 23.09.2019     31.12.2019
28.01.2019.   28.03.2019.   27.05.2019. 27.06.2019 25.07.2019 30.08.2019 24.09.2019     03.01.2020
29.01.2019.       28.05.2019. 28.06.2019 26.07.2019   25.09.2019      
30.01.2019.       29.05.2019.   30.07.2019          
31.01.2019.           31.07.2019          
                       
                       
                       
                       
                       
                       

2018. godina

31.12.2018. 28.12.2018. 27.12.2018. 25.12.2018. 24.12.2018. 21.12.2018. 20.12.2018. 19.12.2018. 18.12.2018. 17.12.2018.
14.12.2018. 07.12.2018. 04.12.2018. 03.12.2018. 30.11.2018. 29.11.2018. 26.11.2018. 23.11.2018. 16.11.2018. 09.11.2018.
08.11.2018. 06.11.2018. 01.11.2018. 29.10.2018. 23.10.2018. 19.10.2018. 18.10.2018. 16.10.2018. 12.10.2018. 11.10.2018.
08.10.2018. 05.10.2018. 01.10.2018. 18.09.2018. 17.09.2018.          
                   
                   
                   
                   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Finansijski
prikaz
za
2018. godinu  
Finansijski prikaz
za
2018. godinu  
Finansijski
prikaz
za
2019. godinu  
Finansijski
prikaz
za
2020. godinu  
Finansijski
prikaz
za
2021. godinu  

Finansijski plan za 2017. godinu   Finansijski plan za 2018. godinu   Finansijski plan za 2019.god.   Finansijski plan za 2020.godinu   Finansijski plan za 2021.godinuFinansijski plan za 2022.godinu
Plan javnih nabavki za 2017. godinu   Plan javnih nabavki za 2018. godinu   Plan javnih nabavki za 2019.god.   Plan javnih nabavki za 2020.god.   Plan javnih nabavki za 2021.godinuPlan javnih nabavki za 2022.godinu
ZR Dvanaestomesečni izveštaj 2016   Plan rada pzz za 2018.   Plan rada PZZ za 2019.god.     Plan rada PZZ za 2021.godinuPrvi rebalans FP za 2022.
Plan rada pzz za 2017   Plan rada szz za 2018.   Plan rada SZZ za 2019.god.     Plan rada SZZ za 2021.godinuDrugi rebalans FP za 2022.
Plan rada szz za 2017   Izvestaj o radu – 2018   Zavrsni racun prvi deo     Treći rebalans FP za 2022.
Prvi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu     Zavrsni racun drugi deo     Raspodela sredstava po Odluci opštine Lučani za 2022.
Drugi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu     Zavrsni racun treci deo     Izveštaj o izvršenju budzeta I-III 2022.
Prvi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu     Tromesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2019     Izveštaj o izvršenju budzeta I-IX 2022.
Drugi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu         Izveštaj o izvršenju budzeta I-VI 2022.