Kontakt

Uprava Doma zdravlja Lučani nalazi se u Guči: Ulica Republike bb, 32230 Guča

Email: dzguca@gmail.com

Dom Zdravlja u Guči: 032/854-539

Direktor Doma zdravlja dr Zorica Kovačević: 032/855—803

Glavna sestra Doma Zdravlja Dušica Stojković: 032/854-539

Ekonomsko finansijska i pravna služba Doma Zdravlja

032/854-546

032/854-340

Email: dzguca.racunovodstvo@gmail.com

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Slađana Terzić, 032/854-539; dzguca@gmail.com


Ambulanta Kotraža: 032/856-119

Ambulanta Goračići: 032/857-327

Ambulanta Kaona: 032/865-007

Ambulanta Milatovići: 032/863-316

Ambulanta Viča: 032/864-018

Pedijatrija u Guči: 032/854-258

Pedijatrija u Lučanima: 032/819-670

Zdravstvena zaštita žena i patronaža Guča: 032/854-538

Zdravstvena zaštita žena i patronaža Lučani 032/819-669

Dr Danica Stefanović, spec. psihijatrije 032/854-257

Fizikalna medicina: 032/819-670

Stomatološka služba Lučani: 032/819-669

Stomatološka služba Guča 032/855-536