Dobro došli na sajt Doma zdravlja Lučani-Guča

dom-zdravlja-lucani

Dom zdravlja Lučani osnovan je 1931. godine sa ciljem da očuva i unapredi zdravlje stanovništva opštine Lučani. U sklopu Doma zdravlja Lučani nalazi se i Dom zdravlja u Guči, stacionar i ambulante koje se nalaze u selima: Kotraža, Goračići, Kaona, Milatovići, Viča, Gornji Dubac i Markovica. Dom zdravlja Lučani je organizovan po sledećim službama: Služba optšte medicine sa hitnom pomoći, Služba za zdravstvenu zaštitu dece, Služba za zaštitu žena i polivalentnu patronažu, Služba laboratorijske dijagnostike, Specijalističke službe za fizikalnu medicinu, internu medicnu, neuropsihijatriju i stomatološke službe.