Radno Vreme

Opšta medicina i hitna pomoćhitna pomoć Lučani

Rad se obavlja u dve smene, prva 7h-14h i druga 13-20h.

U Lučanima rade dr Dragana Blagojević, spec. opšte medicine (načelnik službe),

dr Verica Pajić, spec. opšte medicine, dr Zorica Kovačević, spec. opšte medicine, dr Ljiljana Sretenović, doktor medicine i

dr Sanja Erić, doktor medicine. Glavna sestra službe je Verica Milivojčević, VMS.

Broj telefona službe 817-124.

U Guči rade dr Gordana Gašović, spec. medicine rada (direktor Doma Zdravlja),

dr Dušica Lazović Javorac, spec. opšte medicine (šef službe),

dr Slavica Marković, spec. opšte medicine, dr Marija Valeria Todorović, doktor medicine,

dr Dragana Bošković, doktor medicine, dr Ana Tucović, doktor medicine,

dr Ana Topalović, doktor medicine, dr Milica Pajović, doktor medicine i dr Aleksandra Raičević Tajsić.

Vodeća sestra službe je Dušica Jorović, VMS. Broj telefona službe 854-536.

 

Fizikalna medicina

Dr Jasmina Popović, spec. fizikalne medicine radi u Guči ponedeljkom i petkom 7-14h, sredom 13-20h, a u Lučanima utorkom 13-20h i četvrtkom 7-14h. Broj telefona službe je 819-670.

Glavna sestra službe je Snežana Bugarčić, VMS.

Interna medicina

Dr Milica Davidović Popović, spec. interne medicine radi u Lučanima utorkom i  četvrtkom  7-14h,  a u Guči ponedeljkom i petkom od 7-14h, a sredom 13-20h.Broj telefona službe je 817-176.

Stomatološka služba

Dr Miodrag Lekić, spec. dečje i preventivne stomatologije (načelnik službe) radi u Lučanima, kao i dr Desanka Mutavdžić, doktor stomatologije. Broj telefona službe je 819-669.

Dr Miroslava Vukajlović, spec. dečje i preventivne stomatologije,

Dr Snežana Petrović Trifunović, doktor stomatologije i dr Branka Ružičić, doktor stomatologije rade u Guči. Brojevi  telefona službi 855-536.

Laboratorijska služba

Rad se obavlja u prvoj smeni 7-14h u dva punkta – Guča i Lučani.

Načelnik službe je Dr Danijela Čolović.

Psihijatar

Dr Danica Stefanović, spec. psihijatrije (načelnik službe) radi u Lučanima ponedeljkom, sredom i petkom, a u Guči utorkom i četvrtkom 7-14h. Broj telefona službe je 854-257.

Zaštita žena i polivalentna patronaža

U Guči radi dr Biljana Čvorović, spec. ginekologije i akuserstva (načelnik službe).

Rad se obavlja u prvoj smeni 7-14h, utorkom,sredom i petkom. Broj telefona službe 854-538.

U Lučanima radi dr Biljana Čvorović, spec. ginekologije i akušerstva. Rad seobavlja u prvoj smeni utorkom, a četvrtkom 13-20h. Broj telefona službe je 819-669.

Glavna sestra službe je Dragana Glišović, VMS.

Služba za zaštitu dece

Rad se takođe obavlja u dve smene, prva 7-14h i druga 13-20h.

U Guči rade dr Vanja Perović, spec. pedijatrije (načelnik službe) i dr Mirjana Živanović, spec. pedijatrije. Glavna sestra službe je Dušica Stojković, VMS. Broj telefona službe je 854-258.

U Lučanima rade dr Mirjana Milovančević, spec. pedijatrije i dr Mirjana Živanović, spec. pedijatrije. Broj telefona službe je 819-670.