STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Dr Miodrag Lekić, spec. dečje i preventivne stomatologije (načelnik službe) radi u Lučanima, kao i dr Desanka Mutavdžić, doktor stomatologije. Broj telefona službe je 819-669.

Dr Miroslava Vukajlović, spec. dečje i preventivne stomatologije,

Dr Snežana Petrović Trifunović, doktor stomatologije i dr Branka Ružičić, doktor stomatologije rade u Guči. Brojevi  telefona službi 855-536.