Služba fizikalne medicine i rehabilitacije

Služba fizikalne medicine i rehabilitacije počela je sa radom 2001. u Lučanima, a od novembra 2015. u Guči.

Kadrovsku strukturu čine lekar specijalista fizikalne medicine i dva viša fizioterapeuta. Fizikalna medicina kao multidisciplinarna grana proučava biološko dejstvo i primenu fizičkih agenasa u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji povređenih i obolelih različitih životnih dobi. Preventivni rad se odvija kroz sistematske preglede predškolske i škloske dece u cilju ranog dijagnostikovanja i korekcije deformiteta.

Lečenje se sprovodi primenom agenasa kroz elektroterapiju, termoterapiju, fototerapiju, sonoterapiju, magnetoterapiju, kineziterapiju.Rad je prostorno organizovan na dve lokacije. U objektu Doma zdravlja u Lučanima rad se odvija u dve smene sa dva zaposlena fizioterapeuta. U objektu Doma zdravlja u Guči rad se sa jednim fizioterapeutom odvija u jednom smeni.

Specijalistički pregledi se obavljaju ponedeljkom i petkom pre podne i sredom popodne u Guči. Utrokom posle podne i četvrtkom pre podne u Lučanima.

Aktivnim učešćem kroz stručne skupove, kontinuiranu medicinsku edukaciju prate se i primenjuju najnovija saznanja iz oblasti fizikalne medicine I rehabilitacije.

U cilju što kvalitetnijeg rada službe čine se napori ka nabavci nedostajućih aparata i opreme.