SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

Rad se obavlja u dve smene, prva 7-14h i druga 13-20h.

U Guči rade dr Vanja Perović, spec. pedijatrije (načelnik službe) i dr Mirjana Živanović, spec. pedijatrije. Glavna sestra službe je Mica Obrenić, VMS. Broj telefona službe je 854-258.

U Lučanima rade dr Mirjana Milovančević, spec. pedijatrije i dr Mirjana Živanović, spec. pedijatrije.  .Broj telefona službe je 819-670.