Author: tenderi

О Г Л А С за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла (најдуже до 24 месеца), са пуним радним временом

ДОМ ЗДРАВЉА  ЛУЧАНИ Број:  480/1 02.03. 2020.године Г у ч а На основу  члана 22. Статута Дома здравља  Лучани, члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,...

preventiva ginekolog

Organizovani besplatni preventivni pregledi 22.12.2019.god

U okviru preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja DZ Lučani će dana 22.decembra, od 8 do 16 časova, organizovati besplatne preventivne preglede. Pacijenti će moći da izvrše besplatne preglede u okviru kojih će se meriti Ta,...

logo dom zdravlja Lucani

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

На основу члана 132. и члана 136. став 1. тачка 8. Закона о здравственој заштити, члана 18. и члана 25. Статута Дома здравља Лучани и одлуке Управног одбора Дома здравља Лучани  број 38-1 од...