Dokumenta

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2020. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2020 03.02.2020
16.01.2020 04.02.2020
17.01.2020 06.02.2020
20.01.2020 13.02.2020
21.01.2020 14.02.2020
23.01.2020 20.02.2020

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2019. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2019. 01.02.2019. 01.03.2019. 01.04.2019. 03.05.2019. 03.06.2019 01.07.2019 01.08.2019 02.09.2019 01.10.2019 06.11.2019 02.12.2019
04.01.2019. 06.02.2019. 04.03.2019. 02.04.2019. 07.05.2019. 05.06.2019 02.07.2019 06.08.2019 03.09.2019 04.10.2019 07.11.2019 09.12.201
11.01.2019. 11.02.2019. 06.03.2019. 03.04.2019. 08.05.2019. 11.06.2019 03.07.2019 08.08.2019 05.09.2019 09.10.2019 08.11.2019 11.12.2019
16.01.2019. 13.02.2019. 07.03.2019. 11.04.2019. 09.05.2019. 12.06.2019 04.07.2019 12.08.2019 06.09.2019 18.10. 2019 12.11.2019 12.12.2019
17.01.2019. 14.02.2019. 08.03.2019. 15.04.2019. 10.05.2019. 17.06.2019 09.07.2019 13.08.2019 10.09.2019 16.10.2019 18.11.2019 16.12.2019
18.01.2019. 18.02.2019. 11.03.2019. 16.04.2019. 13.05.2019. 20.06.2019 10.07.2019 15.08.2019 16.09.2019 22.10.2019
20.11.2019
17.12.2019
21.01.2019. 21.02.2019. 18.03.2019. 19.04.2019. 17.05.2019. 21.06.2019 16.07.2019 16.08.2019 17.09.2019 23.10.2019 21.11.2019 18.12.2019
22.01.2019. 22.02.2019. 19.03.2019. 23.04.2019. 22.05.2019. 24.06.2019 17.07.2019 20.08.2019 18.09.2019 25.10.2019 27.11.2019 26.12.2019
24.01.2019. 26.02.2019. 25.03.2019. 24.04.2019. 23.05.2019. 25.06.2019 18.07.2019 21.08.2019 20.09.2019 29.10.2019 27.12.2019
25.01.2019. 28.02.2019. 27.03.2019. 25.04.2019. 24.05.2019. 26.06.2019 22.07.2019 29.08.2019 23.09.2019 31.12.2019
28.01.2019. 28.03.2019. 27.05.2019. 27.06.2019 25.07.2019 30.08.2019 24.09.2019 03.01.2020
29.01.2019. 28.05.2019. 28.06.2019 26.07.2019 25.09.2019
30.01.2019. 29.05.2019. 30.07.2019
31.01.2019. 31.07.2019

2018. godina

31.12.2018. 28.12.2018. 27.12.2018. 25.12.2018. 24.12.2018. 21.12.2018. 20.12.2018. 19.12.2018. 18.12.2018. 17.12.2018.
14.12.2018. 07.12.2018. 04.12.2018. 03.12.2018. 30.11.2018. 29.11.2018. 26.11.2018. 23.11.2018. 16.11.2018. 09.11.2018.
08.11.2018. 06.11.2018. 01.11.2018. 29.10.2018. 23.10.2018. 19.10.2018. 18.10.2018. 16.10.2018. 12.10.2018. 11.10.2018.
08.10.2018. 05.10.2018. 01.10.2018. 18.09.2018. 17.09.2018.

Finansijski prikaz za 2017. godinu

Finansijski prikaz za 2018. godinu

Finansijski prikaz za 2019. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu Finansijski plan za 2018. godinu Finansijski plan za 2019.god.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan javnih nabavki za 2019.god.
ZR Dvanaestomesečni izveštaj 2016 Plan rada pzz za 2018. Plan rada PZZ za 2019.god.
Plan rada pzz za 2017 Plan rada szz za 2018. Plan rada SZZ za 2019.god.
Plan rada szz za 2017 Izvestaj o radu – 2018
Prvi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu Zavrsni racun prvi deo
Drugi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu Zavrsni racun drugi deo
Prvi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu Zavrsni racun treci deo
Drugi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu Tromesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2019