Dokumenta

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2020. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2020 03.02.2020 16.03.2020 01.04.2020 05.05.2020 15.06.2020 08.07.2020 07.08.2020 02.09.2020      
16.01.2020 04.02.2020 17.03.2020 03.04.2020 21.05.2020 16.06.2020 17.07.2020 17.08.2020 03.09.2020      
17.01.2020 06.02.2020 18.03.2020 06.04.2020 22.05.2020 17.06.2020 20.07.2020 19.08.2020 08.09.2020      
20.01.2020 13.02.2020 20.03.2020 07.04.2020   18.06.2020 21.07.2020 20.08.2020 09.09.2020      
21.01.2020 14.02.2020 23.03.2020 16.04.2020     22.07.2020          
23.01.2020 20.02.2020 24.03.2020 23.04.2020                
 
    26.03.2020 24.04.2020                
      28.04.2020                
      29.04.2020                
      30.04.2020                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2019. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2019. 01.02.2019. 01.03.2019. 01.04.2019. 03.05.2019. 03.06.2019 01.07.2019 01.08.2019 02.09.2019 01.10.2019 06.11.2019 02.12.2019
04.01.2019. 06.02.2019. 04.03.2019. 02.04.2019. 07.05.2019. 05.06.2019 02.07.2019 06.08.2019 03.09.2019 04.10.2019 07.11.2019 09.12.201
11.01.2019. 11.02.2019. 06.03.2019. 03.04.2019. 08.05.2019. 11.06.2019 03.07.2019 08.08.2019 05.09.2019 09.10.2019 08.11.2019 11.12.2019
16.01.2019. 13.02.2019. 07.03.2019. 11.04.2019. 09.05.2019. 12.06.2019 04.07.2019 12.08.2019 06.09.2019 18.10. 2019 12.11.2019 12.12.2019
17.01.2019. 14.02.2019. 08.03.2019. 15.04.2019. 10.05.2019. 17.06.2019 09.07.2019 13.08.2019 10.09.2019 16.10.2019 18.11.2019 16.12.2019
18.01.2019. 18.02.2019. 11.03.2019. 16.04.2019. 13.05.2019. 20.06.2019 10.07.2019 15.08.2019 16.09.2019 22.10.2019
20.11.2019
17.12.2019
21.01.2019. 21.02.2019. 18.03.2019. 19.04.2019. 17.05.2019. 21.06.2019 16.07.2019 16.08.2019 17.09.2019 23.10.2019 21.11.2019 18.12.2019
22.01.2019. 22.02.2019. 19.03.2019. 23.04.2019. 22.05.2019. 24.06.2019 17.07.2019 20.08.2019 18.09.2019 25.10.2019 27.11.2019 26.12.2019
24.01.2019. 26.02.2019. 25.03.2019. 24.04.2019. 23.05.2019. 25.06.2019 18.07.2019 21.08.2019 20.09.2019 29.10.2019   27.12.2019
25.01.2019. 28.02.2019. 27.03.2019. 25.04.2019. 24.05.2019. 26.06.2019 22.07.2019 29.08.2019 23.09.2019     31.12.2019
28.01.2019.   28.03.2019.   27.05.2019. 27.06.2019 25.07.2019 30.08.2019 24.09.2019     03.01.2020
29.01.2019.       28.05.2019. 28.06.2019 26.07.2019   25.09.2019      
30.01.2019.       29.05.2019.   30.07.2019          
31.01.2019.           31.07.2019          
                       
                       
                       
                       
                       
                       

2018. godina

31.12.2018. 28.12.2018. 27.12.2018. 25.12.2018. 24.12.2018. 21.12.2018. 20.12.2018. 19.12.2018. 18.12.2018. 17.12.2018.
14.12.2018. 07.12.2018. 04.12.2018. 03.12.2018. 30.11.2018. 29.11.2018. 26.11.2018. 23.11.2018. 16.11.2018. 09.11.2018.
08.11.2018. 06.11.2018. 01.11.2018. 29.10.2018. 23.10.2018. 19.10.2018. 18.10.2018. 16.10.2018. 12.10.2018. 11.10.2018.
08.10.2018. 05.10.2018. 01.10.2018. 18.09.2018. 17.09.2018.          
                   
                   
                   
                   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Finansijski
prikaz
za
2018. godinu  
Finansijski prikaz
za
2018. godinu  
Finansijski
prikaz
za
2019. godinu  
Finansijski
prikaz
za
2020. godinu  
Finansijski plan za 2017. godinu   Finansijski plan za 2018. godinu   Finansijski plan za 2019.god.   Finansijski plan za 2020.godinu  
Plan javnih nabavki za 2017. godinu   Plan javnih nabavki za 2018. godinu   Plan javnih nabavki za 2019.god.   Plan javnih nabavki za 2020.god.  
ZR Dvanaestomesečni izveštaj 2016   Plan rada pzz za 2018.   Plan rada PZZ za 2019.god.    
Plan rada pzz za 2017   Plan rada szz za 2018.   Plan rada SZZ za 2019.god.    
Plan rada szz za 2017   Izvestaj o radu – 2018   Zavrsni racun prvi deo    
Prvi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu     Zavrsni racun drugi deo    
Drugi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu     Zavrsni racun treci deo    
Prvi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu     Tromesečni izveštaj zdravstvenih ustanova 2019    
Drugi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu