Dokumenta

PRENOS SREDSTAVA OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA I IZVRŠENA PLAĆANJA PREMA DOBAVLJAČIMA:

2019. godina

Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar
03.01.2019. 01.02.2019. 01.03.2019. 01.04.2019. 03.05.2019.
04.01.2019. 06.02.2019. 04.03.2019. 02.04.2019. 07.05.2019.
11.01.2019. 11.02.2019. 06.03.2019. 03.04.2019. 08.05.2019.
16.01.2019. 13.02.2019. 07.03.2019. 11.04.2019. 09.05.2019.
17.01.2019. 14.02.2019. 08.03.2019. 15.04.2019. 10.05.2019.
18.01.2019. 18.02.2019. 11.03.2019. 16.04.2019. 13.05.2019.
21.01.2019. 21.02.2019. 18.03.2019. 19.04.2019. 17.05.2019.
22.01.2019. 22.02.2019. 19.03.2019. 23.04.2019.
24.01.2019. 26.02.2019. 25.03.2019. 24.04.2019.
25.01.2019. 28.02.2019. 27.03.2019. 25.04.2019.
28.01.2019. 28.03.2019.
29.01.2019.
30.01.2019.
31.01.2019.

2018. godina

31.12.2018. 28.12.2018. 27.12.2018. 25.12.2018. 24.12.2018. 21.12.2018. 20.12.2018. 19.12.2018. 18.12.2018. 17.12.2018.
14.12.2018. 07.12.2018. 04.12.2018. 03.12.2018. 30.11.2018. 29.11.2018. 26.11.2018. 23.11.2018. 16.11.2018. 09.11.2018.
08.11.2018. 06.11.2018. 01.11.2018. 29.10.2018. 23.10.2018. 19.10.2018. 18.10.2018. 16.10.2018. 12.10.2018. 11.10.2018.
08.10.2018. 05.10.2018. 01.10.2018. 18.09.2018. 17.09.2018.

 

Finansijski prikaz za 2017. godinu

Finansijski prikaz za 2018. godinu

Finansijski prikaz za 2019. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu Finansijski plan za 2018. godinu Finansijski plan za 2019.god.
Plan javnih nabavki za 2017. godinu Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan javnih nabavki za 2019.god.
ZR Dvanaestomesečni izveštaj 2016 Plan rada pzz za 2018. Plan rada PZZ za 2019.god.
Plan rada pzz za 2017 Plan rada szz za 2018. Plan rada SZZ za 2019.god.
Plan rada szz za 2017
Prvi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu
Drugi rebalans finansijskog plana za 2017. godinu
Prvi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu
Drugi rebalans Plana javnih nabavki za 2017. godinu