Author: tenderi

logo dom zdravlja Lucani 0

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

На основу члана 132. и члана 136. став 1. тачка 8. Закона о здравственој заштити, члана 18. и члана 25. Статута Дома здравља Лучани и одлуке Управног одбора Дома здравља Лучани  број 38-1 од...