Zaposleni

Trenutno je u Domu zdravlja zaposleno 136 radnika, 124 na neodređeno i 12 na određeno, od čega 9 ugovorenih i 3 neugovorena radnika. Od tog broja 105 zaposlenih pripada medicinskom a 31 nemedicinskom kadru. Sa visokom stručnom spremom imamo 39 radnika, sa višom 13, a sa srednjom stručnom spremom 53 medicinskih radnika.
U odnosu na pol 19 muškaraca i 117 žena. Prosečna starost 45 godina.