Zaposleni

Trenutno je u Domu zdravlja zaposleno 125 radnika, 115 na neodređeno i 10 na određeno.  Sa visokom stručnom spremom imamo 39 radnika, sa višom 13, a sa srednjom stručnom spremom 53 medicinskih radnika. U odnosu na pol 17 muškaraca i 108 žena. Prosečna starost 45 godina.