SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I POLIVALENTNU PATRONAŽU

Služba za zdravstvenu zaštitu žena organizovana je u dva punkta – Guča i Lučani.

Kadrovi u službi su dva lekara specijaliste ginekologije i akušerstva, 2 više medicinske sestre (služba patronaže), dve akušerske sestre i dve medicinske sestre (takođe patronažna služba).

Ginekološka služba u Guči radi pre podne svakim radnim danom, osim utorkom kada radi u poslepodnevnoj smeni. U Lučanima takođe svakim radnim danom pre podne, osim četvrtkom kada radi posle podne.

Obavljaju se preventivni i kurativni pregledi pacijentkinja.

U okviru preventivnih pregleda obavljaju se sistematski pregledi, kao i ciljani pregledi na rak grlića materice i ciljani pregledi na rak dojke.

Uzima se PA bris, vaginalni sekret, bakteriološki brisevi. Radi se opšti (rutinski) ginekološki pregled, kolposkopski i ultrazvučni pregled. Takođe se radi i ultrazvučni pregled dojke.

Služba vrši i pozivanje pacijentkinja koje nisu skorije obavile ginekološki pregled da dođu i pregledaju se u našoj ambulanti. U cilju što kvalitetnije usluge pregledi se zakazuju, osim hitnih i neodložnih stanja. Maloletne osobe dolaze na pregled u pratnji starije osobe.

U Guči radi dr Marta Vukićević, spec. ginekologije i akuserstva (načelnik službe).

Rad se obavlja u prvoj smeni 7-14h, osim utorkom 13-20h. Broj telefona službe 854-538.

U Lučanima radi dr Biljana Čvorović, spec. ginekologije i akušerstva. Rad se takođe obavlja u prvoj smeni, osim četvrtkom 13-20h. Broj telefona službe je 819-669.

Glavna sestra službe je Dragana Glišović, VMS.