SLUŽBA OPŠTE MEDICINE SA HITNOM

Rad se obavlja u dve smene, prva 7h-14h i druga 13-20h

U Lučanima rade dr Dragana Blagojević, spec. opšte medicine (načelnik službe),

dr Jovanka Kovačić, spec. opšte medicine, dr Verica Pajić, spec. opšte medicine,

dr Zorica Kovačević, spec. opšte medicine, dr Ljiljana Sretenović, doktor medicine i

dr Sanja Erić, doktor medicine. Glavna sestra službe je Verica Milivojčević, VMS.

Broj telefona službe 817-124.

U Guči rade dr Gordana Gašović, spec. medicine rada (direktor Doma Zdravlja),

dr Dušica Lazović Javorac, spec. opšte medicine (šef službe),

dr Slavica Marković, spec. opšte medicine, dr Marija Valeria Todorović, doktor medicine,

dr Dragana Bošković, doktor medicine, dr Jelena Savić Vasiljević, doktor medicine,

dr Jelena Dunjić, doktor medicine i dr Marina Slavković, doktor medicine.

Vodeća sestra službe je Vesna Dramlić, VMS. Broj telefona službe 854-536.